- výběr nejvýznamnějších publikací. Kompletní přehled publikací jednotlivých autorů najdete na jejich osobních stránkách - viz sekce Lidé.

TOMEŠ, Zdeněk - JANDOVÁ, Monika. Open access passenger rail services in Central Europe Research in Transportation Economics, November 2018

TOMEŠ, Zdeněk Do European reforms increase modal shares of railways? Transport Policy, vol. 60, November 2017, s. 143-151

SEIDENGLANZ, Daniel - KVIZDA, Martin - NIGRIN, Tomáš - TOMEŠ, Zdeněk - DUJKA, Jiří. Czechoslovak light rail - Legacy of socialist urbanism or opportunity for the future? Journal of Transport Geography, Oxford, Elsevier, Spojené království. ISSN 0966-6923, 2016, vol. 54, no. June, s. 414-429.

TOMEŠ, Zdeněk - KVIZDA, Martin - JANDOVÁ, Monika - REDERER, Václav. Open access passenger rail competition in the Czech Republic. Transport Policy, Elsevier, Spojené království. ISSN 0967-070X, 2016, vol.  47, no. April 2016, s. 203-211.

TOMEŠ, Zdeněk - JANDOVÁ, Monika. Přístupy k liberalizaci osobní železniční dopravy v ČR. Acta oeconomica pragensia: vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0572-3043, 2016, vol. 24, no. 1, s. 68 - 81.

MULÍČEK, Ondřej - OSMAN, Robert - SEIDENGLANZ, Daniel. Time-space Rhythms of the City - The Industrial and Post-industrial Brno. Environment and Planning A, SAGE, Spojené království. ISSN 0308-518X, 2016, vol. 48, no. 1, s. 115-131.

JADE, Radhika - MOLKOVÁ, Tatiana - KVIZDA, Martin. Role of railways in empowering travelers: A case study from the Czech Republic. Journal of Rail Transport Planning & Management, Elsevier, Spojené království. ISSN 2210-9706, 2015, vol. 5, no. 2, s. 31-49.

SEIDENGLANZ, Daniel - NIGRIN, Tomáš - DUJKA, Jiří. Regional railway transport in Czech, Austrian and German decentralised and regionalised transport markets. Národohospodářský obzor/Review of Economic Perspectives, Brno, Masaryk University. ISSN 1213-2446, 2015, vol. 15, no. 4, s. 431-450.

VITURKA, Milan - PAŘIL, Vilém. Regional assessment of the effectiveness of road infrastructure projects. International journal of transport economics, Pisa, Fabrizio Serra editore, Itálie. ISSN 0391-8440, 2015, vol. 42, no. 4, s. 507-528.

MULÍČEK, Ondřej - OSMAN, Robert - SEIDENGLANZ, Daniel. Urban rhythms: A chronotopic approach to urban timespace. Time & Society, SAGE, Spojené království. ISSN 0961-463X, 2015, vol. 24, no. 3, s. 304-325.

TOMEŠ, Zdeněk - KVIZDA, Martin - NIGRIN, Tomáš - SEIDENGLANZ, Daniel. Competition in the railway passenger market in the Czech Republic. Research in Transportation Economics, UK, Elsevier, Spojené království. ISSN 0739-8859, 2014, vol. Volume 48, no. December, s. 270-276.

SEIDENGLANZ, Daniel. Transport geography in the Czech Republic and Slovakia. Journal of Transport Geography, Oxford, Elsevier, Spojené království. ISSN 0966-6923, 2014, vol. 41, no. December, s. 350-352.

KVIZDA, Martin - SEIDENGLANZ, Daniel. Out of Prague: A week-long intermodal shift from air to rail transport after Iceland’s Eyjafjallajökull erupted in 2010. Journal of Transport Geography, Oxford, Elsevier, Spojené království. ISSN 0966-6923, 2014, vol. 37, no. May 2014, s. 102-111.

TOMEŠ, Zdeněk. Competition Limits in Railway Transport. Ekonomický časopis/Journal of Economics, Bratislava, Ekonomický a Prognostický ústav SAV, Slovensko. ISSN 0013-3035, 2011, vol. 59/2011, no. 2, s. 194-203.