Zdeněk Tomeš a kolektiv

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Železniční reformy sv. 5. ISBN 978-80-210-8743-9.

Britská železniční reforma je pravděpodobně nejkomplexnější železniční reformou v historii. Její součástí byla úplná vertikální a horizontální separace odvětví a důsledné zavádění konkurence na všech částech produkčního řetězce. Po vice jak dvaceti letech od spuštění reforem je možné vyhodnotit její výsledky. Na jedné straně výrazně vzrostla poptávka i výkony, při současném růstu kvality poskytovaných služeb. Na druhou stranu se jako chybná ukázala privatizace manažera infrastruktury, a jednotkové náklady v odvětví vzrostly. V důsledku toho se britská reforma jeví jako nákladný mix úspěchů a selhání. Klíčová otázka při celkovém zhodnocení zní, které výsledky je možné přičíst čistě reformě, a které výsledky byly způsobeny jinými faktory. Některé ekonometrické studie se snažily tuto otázku zodpovědět, ale řada nejasností přetrvává.

 

Plný text ke stažení.