Martin Kvizda

In: Ralf ROTH and Henri JACOLIN (eds.) Eastern European Railways in Transition - Nineteenth to Twenty-first Centuries. 1. vyd. Farnham (London): Ashgate, 2013. s. 99-116, 18 s. Modern Economic and Social History. ISBN 978-1-4094-2782-7

Studie analyzuje a srovnává hustotu dopravy na české železniční síti. Výsledkem historické analýzy je nalezení několika segmentů sítě, které byly vybudovány ve zcela jiných geopolitických podmínkách především ze strategických vojenských důvodů. Srovnání současných dopravních výkonů na těchto segmentech jasně ukazuje jejich nízkou efektivitu a konkurenceschopnost.