Projekt je rozdělen do čtyř výzkumných záměrů, které se dále dělí na pracovní moduly. Moduly se vzájemně doplňují, navazují na sebe a jsou zaměřeny na řešení dílčích výzkumných problémů a plnění dílčích projektových aktivit.

Výzkumná témata (moduly):

 • Analýza a modelování poptávky v osobní dopravě
 • Faktory ovlivňující mobilitu
 • Experimentální měření faktorů ovlivňujících poptávku v osobní dopravě
 • Predikce vývoje mobility ve vybraných regionech
 • Analýzy intermodální a intramodální konkurence v odvětví osobní dopravy
 • Optimializace zadávání veřejných soutěží v osobní železniční dopravě
 • Vysokorychlostní přeprava jako politické téma
 • Výstavba systémů vysokorychlostní dopravy a související změny dopravní obslužnosti a dostupnosti v prostoru ČR a střední Evropy
 • Vliv vysokorychlostní dopravy na běžný život, rezideční zvyklosti a každodenní mobilitu
 • Ekonomické dopady vysokorychlostní dopravy, její vliv na regionální rozvoj a pracovní trhy
 • Potenciál vysokorychlostní dopravy v cestovním ruchu
 • Analýza potenciální nabídky vysokorychlostní přepravy
 • Náklady standardizace v osobní železniční dopravě

 Podrobný přehled a popis projektu je k dispozici v Manažerském shrnutí.

 Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz