název:

 

Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace
reg. číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430
období řešení: 7/2018 - 12/2022

investor:

 

Evropská unie a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

hlavní cíle:

 

 

  • mezisektorová a mezioborová spolupráce v rámci výzkumu změn mobilitního chování populace v důsledku výstavby VRT;
  • vytvoření stálé společné výzkumné platformy.

Manažerské shrnutí projektu ke stažení.

 Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz