2018 - 2020tačr

Investor: Technologická agentura ČR - program Éta, TL01000061

Cíl: stanovení postupů pro hodnocení intenzity vlivů plynoucích ze změněné propojenosti metropolitních center s ostatními centry různých úrovní (regionální a lokální) a periferních (příhraničních i vnitřních) území a hodnocení vlivů Rychlých spojení na pracovní trhy v kontextu ČR i blízkého zahraničí.

Hlavní výstup: výzkumná zpráva pro Ministerstvo dopravy ČR