2018                                                                                                            mu

Investor: Masarykova univerzita, č. MUNI/A/1133/2017

Cíl: Interdisciplinární projekt zaměřený na výzkum a kritickou revizi socio-ekonomických faktorů, které vstupují do ex-post a ex-ante hodnocení rentability dopravních investičních projektů.

Hlavní výstupy: