2017                                                                                                            mu

Investor: Masarykova univerzita, č. MUNI/A/1066/2016

Cíl: optimalizace metod evaluace projektů dopravní infrastruktury v reálném kontextu české ekonomiky, vytvoření alternativní metody kalkulace CBA.

Hlavní výstupy:

Železniční reforma ve Velké Británii

Do European reforms increase modal share of railways?