2016                                                                                                               mu

Investor: Masarykova univerzita, č. MUNI/A/0997/2015

Cíl: optimalizace metod hodnocení projektů dopravní infrastruktury v reálném kontextu české ekonomiky, vytvoření alternativní metody kalkulace CBA.

Hlavní výstup: odborná kniha analyzující strategie a postupy dopravní politiky evropských zemí a způsoby rozhodování o dopravních projektech v kontextu liberalizace odvětví dopravních služeb.