31. ledna 2019

Hlavní téma: Vysokorychlostní železniční síť – perspektiva rozvoje železnice v České republice a ve střední Evropě.

Cíl: analyzovat obecnou rovinu možné výstavby vysokorychlostní železniční sítě v České republice, její perspektivu a možné přínosy v celoevropském kontextu.

Seminář se zaměří na pohled z vyšší perspektivy, na potřebu vysokorychlostních tratí v České republice, mezinárodní souvislosti, možné technologické přínosy projektu a výzvy spojené s jeho realizací.

Program akce