18. září 2015, Masarykova univerzita, Brno

Cíl: diskuze zkušeností z britské cesty liberalizace železniční dopravy a možnosti aplikace v České republice.

Hlavní diskusní příspěvky:

Zúčastněné instituce:

  • ESF MU, PřF MU, Jihomoravský kraj, Ústecký kraj, KORDIS a.s., VŠE, České dráhy a.s.

Audiovizuální záznam přednášky přehrajete kliknutím zde.